Algemene voorwaarden

Art. 1 BETALING

 1. De totale sessieprijs (299€, bestaande uit een niet terugbetaalbaar voorschot van 100€ + een restbedrag van 199€)  zal bij boeking gefactureerd worden.
 2. Fotoproducten worden achteraf (telefonisch of per mail) besteld adhv de fotoreferenties uit de online fotogalerij.
 3. De fotografe zal voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de klant. Betaling kan per overschrijving. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 8 kalenderdagen na factuurdatum.
 4. Boekingen zijn pas definitief na betaling van de voorschotfactuur én ondertekening van een contract.
 5. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór het verschuldigde totaalbedrag van de sessie betaald is.

Art 2 ANNULATIE

 1. Wanneer je 48 uur of meer voorafgaand aan je sessie annuleert (bij ziekte of om een andere reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe datum te kiezen. Deze nieuwe afspraak dient wel bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.
 2. Annuleer je 48 tot 24 uur van tevoren zal een herschikking aangeboden worden voor een vergoeding van 25€. Deze nieuwe afspraak dient opnieuw bij annulering vastgelegd worden zodat het voorschot kan gebruikt worden om de nieuwe datum vast te zetten.
 3. Annuleer je minder dan 24 uur van tevoren verlies je je voorschot sowieso. Afhankelijk van de situatie kan er bij annulatie in minder dan 24 uur voorafgaand aan de sessie door de fotograaf een herschikking aangeboden worden voor een vergoeding van 25€.
 4. Een no-show (wanneer je helemaal niet komt opdagen) zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen. Een herschikking is in dit geval ook uitgesloten.
 5. Door de drukke agenda zijn herschikkingen op verzoek van klanten slechts éénmaal toegestaan. Een tweede verzoek zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.

Art 3 WEER

 1. Annulaties te wijten aan het weer worden alleen toegestaan wanneer er écht guur weer voorspeld wordt. Sessies worden niet geannuleerd voor wind of bewolkt weer.
 2. Ten laatste 3 uur voor de sessie zal de fotografe (telefonisch) meedelen of de sessie al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van slechte weersomstandigheden.
 3. Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe datum te kiezen en dat deze beschikbare tijden ook op weekdagen kunnen vallen.
 4. Bij slecht weer kunnen klanten ervoor kiezen om hun sessie op locatie toch binnenshuis te doen.
 5. Ben je als klant niet in staat en/of bereid om te herschikken binnen de 45 dagen, dan verlies je je voorschot.

Art 4 DE DAG VAN DE SESSIE

 1. Gelieve -bij sessies op locatie- een 10 à 15 minuten vóór het afgesproken uur aan te komen op de afgesproken locatie.
 2. Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet worden verlengd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.
 3. Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ‘no-show’ worden beschouwd en zal dit leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.
 4. Zorg ervoor dat er geen andere personen foto’s nemen tijdens onze sessie, dit zorgt voor te veel afleiding en neemt de lifestyle-ervaring helemaal weg. Dit geldt ook voor de klant zelf.
 5. Gelieve geen babysits, verzorgers of vrienden mee te brengen naar je sessie. Dit wordt als zéér storend ervaren, niet alleen voor de fotografe, maar ook voor degenen die worden gefotografeerd. De enige aanwezigen zijn alleen diegenen die worden gefotografeerd.
 6. De fotografe is géén babysit/oppas. Tijdens de sessie doet de fotografe in de eerste plaats haar job, en dat is het fotograferen van je gezin. De fotografe streeft naar zo weinig mogelijk beïnvloeding of het in scene zetten van momenten. Maken je kinderen ruzie, of doen ze dingen die doorgaans niet toegestaan zijn, zal de fotografe niet tussen komen. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen. Je behandelt je kinderen dan ook op dezelfde manier als wanneer de fotografe niet aanwezig zou zijn. Sarah Depauw Fotografie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 7. Sarah Depauw Fotografie zal termijnen en locaties voor de lifestyle sessie voorstellen op basis van de behoefte aan beschikbaar hoogwaardig/natuurlijk licht. Indien je ervoor kiest om een door de fotografe voorgestelde locatie of tijdschema niet te volgen, begrijp je ook dat de kwaliteit van de foto’s kan afwijken van de gekende portfolio-kwaliteit.

Art 5 SELECTIE EN NABEWERKING

 1. Hoewel de fotografe tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotografe, en die een integraal deel van het verhaal uitmaken, worden opgenomen in de uiteindelijke fotogalerij.
 2. Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotografe worden direct en definitief verwijderd. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch ruwe-bestanden.
 3. Lifestyle fotografie maakt enkel gebruik van beschikbaar natuurlijk daglicht en niet van extra kunstmatig flitslicht. De professionele camera en de lichtsterke objectieven van de fotografe kunnen dit voor een groot deel compenseren. Is er toch korrel op de foto’s te zien wordt dit niet weggewerkt maar draagt het juist bij tot de echtheid van het verhaal.
 4. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Elke Lifestyle-sessie (1,5 uur) levert ongeveer 35 bewerkte foto’s op. Hoewel dit aantal een beetje kan variëren op basis van de gebeurtenissen tijdens jullie sessie, is dit een vrij nauwkeurig gemiddelde.
 5. De fotografe levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend inbegrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
 6. De nabewerking bestaat uit een combinatie van kleur of zwart-wit op basis van het artistieke oordeel van de fotografe. Sommige foto’s blijven in kleur, anderen worden omgezet naar zwart-wit. Verzoeken voor extra nabewerkingen of omzettingen worden niet toegestaan.

Art 6 ONLINE FOTOGALERIJEN

 1. Online fotogalerijen bij lifestyle sessies zijn 30 dagen beschikbaar, gerekend vanaf de datum waarop je je link ontvangt. Wil je ze daarna terug online laten zetten, dan wordt daarvoor een herupload-tarief van 25€ aangerekend. Je krijgt dan nog 15 extra dagen toegang tot de website.
 2. Originele bestanden worden gearchiveerd tot 90 dagen na je sessie-datum. Daarna zal Sarah Depauw Fotografie de bestanden uit het systeem verwijderen om digitale opslagruimte voor toekomstige sessies vrij te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om van de aangekochte digitale hoge resolutie-bestanden voldoende reservekopieën gemaakt te hebben. Klanten zullen hiervan niet voorafgaand op de hoogte gebracht worden en erkennen dat professioneel gedrukte items, digitale bestanden of back-ups na het verwijderen van de bestanden niet meer beschikbaar zullen zijn.

Art 7 BESTELLINGEN

 1. Via de online fotogalerij kan elke klant de foto’s voor het album selecteren en met de fotografe delen. De fotografe gebruikt deze favorietenlijst als basis voor het album-ontwerp, dit zonder inmenging van de klant. Wil je, vooraleer het album in druk gaat, het ontwerp toch eens inkijken en éénmalig wijzigen? Dat kan, maar dan betaal je wel een extra vergoeding van 50€ per correctieronde.
 2. De fotografe laat albums en andere fotoproducten niet eerder produceren dan wanneer de klant het totaalbedrag van de bestelling heeft overgemaakt.
 3. De fotografe hanteert slechts geschatte levertijden. Levertijden beginnen te lopen vanaf ontvangst betaling van het verschuldigd bedrag. Digitale bestanden in hoge resolutie kennen een geschatte levertijd van 5 werkdagen. Albums worden 6 weken na betaling geleverd, waarbij de levertermijn afhankelijk kan zijn van het gekozen materiaal. Fine-art fotoprints, canvassen/dibonds, inlijstingen en fotoblokken worden binnen 4 weken na betaling van de bestelling geleverd.
 4. De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvoorbeeld kerst) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de klant per e-mail gecommuniceerd.
 5. Bestellingen kunnen na afspraak bij Sarah Depauw Fotografie opgehaald worden of per post (Bpack Secure) verstuurd worden. Voor verzending (met tracking-link) en verpakking wordt 15€ aangerekend. Bij verzending van bestellingen per post is de fotografe niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 6. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Art 8 AUTEURSRECHT

 1. Het auteursrecht (en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen) berust bij de fotografe. Ook wanneer je de digitale hoge resolutie-bestanden aankocht.
 2. Digitale bestanden die je aankoopt worden steeds zonder watermerk aangeleverd.
 3. Bij gebruik van afbeeldingen op social media of elders online zorgt u ervoor Sarah Depauw Fotografie bij elke foto te vermelden (of te taggen). Het is niet toegestaan om de foto opnieuw te bewerken/manipuleren in welke vorm dan ook. Ook het aanbrengen van (Instagram) filters is niet toegestaan.
 4. Klanten verkrijgen bij elke lifestyle sessie een Smartphone App die de (niet downloadbare) foto’s van de geplaatste bestelling bevat. Het is niet toegestaan om een schermafdruk van deze foto’s te maken. Wil je de foto’s uit je app delen met vrienden en familie, dan gebruik je de share-knop ingebouwd in de app.
 5. De klant is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen en dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Digitale bestanden mogen ook niet doorverkocht worden aan derden.
 6. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten worden de SOFAM-tarieven aangerekend. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Art 9 PRINTRICHTLIJNEN

 1. Digitale bestanden worden als jpeg-bestand geëxporteerd met het sRGB kleurprofiel, wat door de meeste fotolabs gebruikt wordt. Kies je fotolab/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.
 2. De fotografe raadt ten zeerste aan om foto’s te laten printen bij een professioneel fotolab. In Gent kan dat bij Foto Alltech of Fotoshop. Je krijgt er kwalitatieve, professioneel afgedrukte foto’s tegen redelijke prijzen en je kan je bestelling online van uit je luie zetel plaatsen. Vermijd spotgoedkope print-services zoals Hema, Kruidvat, … Sommige fotolabs maken gebruik van een automatische foto-optimalisatie of kleurcorrectie. Als je kan, schakel deze sowieso UIT want dit komt foto’s die reeds bewerkt zijn niet ten goede.
 3. De fotografe werkt met een gekalibreerd computerscherm dat werd afgestemd op hetzelfde kleurprofiel als datgene waar het pro-fotolab mee afdrukt. Dat wil zeggen dat je weinig kleurverschil zal zien tussen de foto op scherm en de afdruk zelf. Als je eenzelfde digitaal bestand laat afdrukken bij verschillende labs, kunnen er kleine verschillen optreden (en soms ook grote in het geval van de goedkope afdrukcentrales) met betrekking tot kwaliteit, kleur of de manier waarop de foto wordt bijgesneden.
 4. Sarah Depauw Fotografie is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolab van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.

Art 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe.
 2. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Art 11 PROMOTIE

 1. De fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder -doch niet uitsluitend- website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Afwijkende afspraken zijn -mits een extra vergoeding- mogelijk en worden schriftelijk vastgelegd.

Art 12 KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
 3. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Art 13 VARIA

 1. Vanwege de aard van lifestyle fotografie, zal de fotografe de emoties van het moment vastleggen. Een herschikking zal niet worden aangeboden om andere redenen dan extreme weersomstandigheden of een technisch defect van de apparatuur.
 2. Voor een lifestyle sessie vraagt de fotografe dat kinderen altijd goed uitgerust zijn, iets gegeten hebben, en een zo stress-vrij mogelijke dag hebben voorafgaand aan de sessie. Werkt een kind niet mee tijdens de sessie, wordt geen herschikking of enige vorm van terugbetaling toegestaan.
 3. Hoewel de fotografe begrijpt dat sommige mensen zeer zelfbewust zijn en moeite hebben om naar zichzelf te kijken op foto, is Sarah Depauw Fotografie niet verantwoordelijk voor de interpretatie van een klant of persoonlijke gevoelens ten aanzien van de foto’s.
 4. Gelieve geen fotografie-gerelateerde berichten via sms, Facebook, Instagram of ander social media platform te sturen. Met het oog op een gezonde work-life-balance, en om de klanten-administratie netjes bij elkaar te houden prefereert de fotografe dat alle officiële correspondentie via e-mail verloopt.
 5. Sessies zijn niet overdraagbaar.
 6. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en dienen gezien te worden als de meest recente. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 2 maanden geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 7. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig maar kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan ook niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

Art 14 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Sarah Depauw Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren kan hij, tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art 15 RECHTSPRAAK

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de klant is Belgisch recht van toepassing.

Januari 2017

Website: www.sarahdepauw.be
Email: hallo@sarahdepauw.be
Telefoon: +32 473 46 66 78
Ondernemersnummer: BE 0870 475 723
Rekeningnummer: BE27 0639 7748 2573

Menu